Psychologie

Psychologie is een wetenschap, die het gedrag bestudeert, met als doel het gedrag te begrijpen en het functioneren van de mens te doorgronden. De Psychologie kan worden onderverdeeld in verschillende subdomeinen, zoals de theoretische psychologie, de experimentele psychologie, klinische psychologie, sportpsychologie, forensische psychologie, ontwikkelingspsychologie, onderwijspsychologie, arbeidspsychologie, biologische psychologie, …. .